Europees Parlement bespreekt strenge regels voor vakantieverhuur

Vacation Homes by the lake and sandy beach. Sunny Summer Morning.

Het Europese parlement zal deze week beginnen met het bespreken van nieuwe regels voor vakantieverhuurbedrijven zoals Airbnb en Booking.com, die tot doel hebben lokale besturen de macht te geven om de verwijdering van woningen te gelasten die niet aan bepaalde eisen voldoen.

Het Nederlandse GroenLinks-Europarlementariër Kim Van Sparrentak leidt de inspanningen en zal dinsdag haar voorstellen presenteren aan de commissie voor interne markt en consumentenbescherming van het parlement.

Volgens het EU-statistiekbureau Eurostat brachten mensen in 2022 in de hele EU ongeveer 547 miljoen nachten door in huizen die via Airbnb, Booking.com, Expedia of Tripadvisor werden gehuurd.

“De recente groei in online verhuur van accommodatie voor de korte termijn heeft op veel manieren impact op de samenleving”, zegt het rapport van Van Sparrentak.

Hoewel dit vanuit een toeristisch perspectief positief is geweest, is het ook negatief geweest, door “het onttrekken van langetermijnwoningen aan de markt in populaire toeristische bestemmingen, hogere huizenprijzen en een verlies aan grip op waar de toeristische activiteit plaatsvindt”, aldus het rapport. .

Dit had op zijn beurt een “impact op de leefbaarheid in sommige gebieden met geluidsoverlast of de sluiting van buurtwinkels.”

In oktober vorig jaar zei Geerte Udo, hoofd van de Amsterdamse citymarketingorganisatie, dat dit soort huurwoningen “schadelijk” zijn in steden als Amsterdam, dat moeite heeft om de groei onder controle te houden en deze in sommige gebieden heeft verboden.

Steden en landen hebben op verschillende manieren gereageerd op de groei van platformverhuur. Portugal heeft onlangs een verbod aangekondigd op nieuwe vergunningen voor kortetermijnvakantieaccommodatie, behalve in minder bevolkte plattelandsgebieden.

In Parijs kunnen mensen hun hoofdverblijfplaats maximaal 120 dagen per jaar huren op sites als Airbnb. Amsterdam heeft een limiet van 30 dagen. Sommige landen, waaronder Nederland, vereisen dat verhuurders zich registreren of een vergunning verkrijgen van de lokale autoriteiten om hun eigendommen via dergelijke sites te kunnen verhuren.

Om deze regels te handhaven hebben autoriteiten echter toegang nodig tot relevante informatie van de platforms en vertrouwen ze momenteel op hun goede wil, omdat er geen wettelijke basis is voor het delen van deze gegevens, zegt Van Sparrentak.

Vorig jaar heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld die online platforms verplichten om het delen van gegevens over gehuurde nachten en aantallen gasten met gemeenten te automatiseren.

De nieuwe maatregelen zouden onder meer een gemeenschappelijk registratiesysteem voor de hele EU omvatten, waardoor veel verschillende gegevensverzoeken op verhuursites worden vermeden.

Voor de landen die registratieprocedures hebben ingevoerd, moet automatisch een registratienummer worden afgegeven dat hun eigendom identificeert en dit moet op het platform worden weergegeven.

Meer bevoegdheden


Van Sparrentak heeft deze voorstellen verwelkomd, maar zei dat ze gemeenten meer bevoegdheden wil geven in het geval dat gastheren onjuiste informatie verstrekken.

Ze stelt met name voor om gemeenten het recht te geven om het registratienummer op te schorten of in te trekken en, indien nodig, platforms te bevelen eigendommen van de lijst te verwijderen, als ze geen volledige of nauwkeurige informatie van de verhuurders ontvangen.

Ze beveelt ook aan om de lijst met informatie die nodig is voor de registratieprocedure uit te breiden, waaronder de verdieping, het brievenbusnummer en de kadasterreferentie, om een nauwkeurige identificatie van een eenheid mogelijk te maken.

Bovendien moeten onlineplatforms “redelijke inspanningen” leveren om regelmatig willekeurige controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat er geen onjuiste verklaringen of ongeldige registratienummers op hun websites staan.

Het Europees Parlement en de Europese Raad, die de regeringen van de EU vertegenwoordigt, zullen overeenstemming moeten bereiken over de definitieve tekst van de nieuwe regelgeving.

Na de formele goedkeuring ervan zullen de EU-landen een overgangsperiode hebben om hun bestaande registratiesystemen te creëren of aan te passen. Van Sparrentak wil deze termijn graag terugbrengen van 24 naar 12 maanden.

Compare listings

Vergelijken